Lolo.se
Likt minnet efter vänner och släktingar vissnar och faller samman, vissnar kallans blad nöär frosten kommer.
Lolo.se
Förevigt saknad så länge vi minns
Lolo.se
Och mossan invaderar våra minnen och tränger undan den välpolerade ytan
Lolo.se
I libanon växer ogräset över gravarna
Lolo.se
Förfallen och botglömd i Vietnam
Lolo.se
glaset rämnar som minnet över en vän
Lolo.se
grönskan är frodig och täcker snart hela bilden av de som är borta
Lolo.se
Och snart härskar mörkret över de bortglömda