Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Lolo.se
Kommunikationsobjekten är ett sätt för mig att vara kreativt skapande i en begränsad yta. alla material, alla föremål förekommer och ger betraktaren möjlighet att upptäcka nya estetiska värden i allt som omger oss.