Lolo.se
Maria och Josef på väg till Betlehem. träskulptur med äggoljetempera 920cm höga
Lolo.se
Oxe vid stallet. Lind trä målad med äggolje tempera.
Lolo.se
Herdar och tre vise män med Maria, Jesus och Josef.
Lolo.se